Fundația Umanitară Ortopraxia

Centrul de zi pentru copii

Program privind acordarea de finanțări nerambursabile

Istoricul Fundației

Fundatia Ortopraxia cu sediul în comuna Botoșana județul Suceava,  este o organizație de caritate  înființată în anul 1991 având ca scop recuperarea copiilor cu dizabilități , integrarea socială dar și acivități de întrajutorarea  persoanelor  și a copiilor care provin din medii defavorizate.

Despre program

Acest proiect promoveaza atingerea unor nivele corespunzatoare varstei pentru copiii din grupuri dezavantajate si stimularea continuarii procesului de educatie in scoala, element cheie pentru dezvoltarea sociala si educationala a copiilor care provin din comunitati dezavantajate. Acesti copii prezinta un risc mare de abandon familial, iar o parte dintre ei ar putea ajunge intr-un sistem de ocrotire sociala, respectiv centre de plasament. 

Scopul

Programul din cadrul „Centrul de zi” pentru copii are ca scop imbunatatirea accesului la servicii speciale de sprijin pentru copiii proveniti din familii dezavantajate si marginalizate ale populatiei (familii foarte sarace si comunitatile de rromi), unii dintre ei cu nevoi speciale din cauza intarzierii de dezvoltare precum si abordarea holistica a copiilor, care presupune acordarea unei atentii egale tuturor domeniilor de dezvoltare.

Procedura de preluare a copiilor in program

Grupul tinta este alcatuit din 52 de copii de pe raza judetului  Suceava care apartin unor grupuri dezavantajate –  copii care provin din familii  sarace, inclusiv din comunităţile de rromi, care nu le pot pot asigura suportul material pentru o ingrijire si educatie in concordanta cu nevoile specifice ale copiilor.

Criteriile de selecţie şi de admitere ale beneficiarilor în cadrul programului sunt:

-copii proveniţi din familii dezorganizate (monoparentale), familii de rromi aflate temporar in sitaţii de criză, fără suportul familiei extinse ;

-familii cu mulţi copii, care trăiesc la nivelul sărăciei severe sau extreme;

-nu dispun de condiţii socio-materiale suficiente in ceea ce priveşte creşterea şi educarea acestora in vederea prevenirii abandonului familial;

În colaborare cu autoritatile locale, medicii de familie si invatatori, echipa centrului identifica grupuri dezavantajate –  copii care provin din familii  sarace, inclusiv din comunităţile de rromi, care nu le pot pot asigura suportul material pentru o educatie de calitate in concordanta cu nevoile specifice. 

Planificarea activitații

Identificarea cazurilor

Grupul țintă este format din 52 de copii

Interventie sociala

-distribuirea mesei calde

-a alimentelor

-îmbracamintii si medicamentelor

Monitorizarea cazurilor

-prevenirea situatiilor de risc

-prevenirea ambandonului scolar    

-prevenirea ambandonului familiar

Sprijinirea familiei

acordarea unei îngrijiri şi educaţii corespunzătoare nevoilor copiilor

Obiective

Asigurarea serviciilor sociale copiilor si familiilor cu situatie socio economica precara;

– Cresterea calitatii vietii copilului prin sprijinirea familiei in acordarea de ingrijire si educatiei corespunzatoare;

-Îmbunătăţirea mecanismelor de adaptare ale părinţilor in fata situatiilor dificile de viata;

– Prevenirea abandonului familial si scolar;

-Sensibilizarea comunitatii cu privire la situatia vulnerabila a copiilor ce provin din familii defavorizate;

În cadrul programului un numar de 52 de copii din județul Suceava  vor beneficia zilnic de o masa calda.;prin acest serviciu am asigurat frecventarea continuă a copilului defavorizat in cadrul programului scolar asigurand alimentaţia corespunzătoare, care este criteriul principal necesar concentrării la ore.

DONEAZĂ

Ajută-ne să schimbăm o viată
doar împreună putem reuși